UÑA DE GATO
Uncaria tomentosa

WŁAŚCIWOŚCI: Przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwwrzodowe, wzmacniające system odpornościowy, oczyszczające, antyreumatyczne i  moczopędne.

ZASTOSOWANIE: Nowotwory złośliwe, wrzody, profilaktyka  antynowotworowa, choroby reumatyczne.

UŻYWANA  CZĘŚĆ  ROŚLINY:   Kora  i  liście.

SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA: Gotować kawałki kory  w  wodzie  przez  około 20  minut. Dawkę ustala lekarz prowadzący.

UWAGI:   Wydłużone  w  czasie  stosowanie  tej  rośliny  może  wywołać  problemy  żołądkowe  włącznie  z  przewlekłymi  zaparciami.

Medycyna  tradycyjna, znawczyni  dobroczynnych  właściwości  Uña  de  Gato, wprowadziła  jej  użycie  w  procesach reumatycznych, nowotworowych  i  chorobach  infekcyjnych.

W  przeprowadzonych  badaniach  wyodrębniono 3 grupy składników  fitochemicznych: Alkaloidy, glikozydy  i  trójterpeny.

Te  alkaloidy   zawarte  w  Uncaria  tomentosa, znane  jako  pteropodina, isopteropodina, mitrafilina, isomitrafilina, rinchofilina, wywołują  znaczny  wzrost  fagocytów  i  makrofagów. Te ostatnie  w  połączeniu  z  limfocytami  T spełniają  specyficzną  funkcję, a  mianowicie  walczą  z  komórkami  nowotworowymi. Ponadto, spełniają  bardzo  ważną  rolę ochraniając  organizm  przed  infekcjami, poprzez  eliminowanie  składników  patologicznych  i  komórek  zajętych  przez  nie, co  w rezultacie  czyni ją  dobrym  inmunostymulatorem.

Makrofagi  mają  też  inne zadanie:  eliminować  zespoły  inmunizujące, które wywołują  procesy  zapalne, proces  ten  zostaje  odwrócony  przez  fagocytozę, zmniejszając  w  ten sposób  stany  zapalne  i  alergie. Z  drugiej  strony, ze  względu na  działanie  lityczne  makrofagów, będących  pod  wpływem  alkaloidów, działają  na  komórki „obiekt” lub  najeźdźcę, bez  uszkodzenia  komórek  normalnych.

Glikozydy  z  kwasu  Quinovico wykazują  właściwości  zwalczania  virusa  ARN ( wirus  zapalenia  jamy  ustnej  i  rinovirus); poza  tym  działają  przeciwzapalnie. Wyodrębnione  trójterpeny  również  posiadają  właściwość  przeciwzapalną.

Podobne pozycje