I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę darnatury.com.
 2. Zarządcą serwisu jest firma Dar Natury.

 II. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę serwisu darnatury.com.
 2. Zakupów w naszym serwisie mogą dokonywać osoby zarejestrowane jak również nie posiadające konta.
 3. W koszyku klient podaje dane wraz z adresem na jaki ma być dostarczony towar.
 4. Prawidłowo złożone zamówienie przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez użytkownika w celu jego weryfikacji.
 5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 6. Wszystkie ceny na stronie darnatury.com są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich (PLN).
 7. Zamieszczone na naszych stronach darnatury.com ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 KC. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili (np. wskutek zmiany cen dostawców). Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 8. Cena wyświetlana przy nazwie produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.
 9. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 10. Udostępnione w sklepie zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy co oznacza że klient może otrzymać zamówiony produkt inaczej zapakowany od innego producenta.
 11. Z uwagi na dużą ilość zamówień oraz sezonowość niektórych produktów, mogą zdarzać się chwilowe braki w dostępności towarów. W przypadku niedostępności zamówionego towaru klient zostaje o tym poinformowany zanim zamówienie zostanie potwierdzone.
 12. Złożone zamówienie może być anulowane po przesłaniu pisemnej rezygnacji. Nie można anulować zamówień które zostały wysłane bądź klient został poinformowany o jego kompletności i gotowości do wysłania.

III. Czas realizacji i formy płatności

Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z informacją o sposobie płatności. Po wykonaniu przelewu należy przesłać  jego kopię w celu rozpoczęcia przygotowania zamówienia. Z uwagi na to, że produkty są wysyłane z Peru pocztą priorytetową trudno jest ustalić dokładny termin dostawy. Średnio trwa to około 3 tygodni. Po nadaniu przesyłki podamy nr nadania, który może posłużyć do lokalizacji przesyłki na stronie emonitoring.poczta-polska.pl.

IV. Koszty dostawy

250 – 500 gr. (do 5 opakowań) Servicio Postal Internacional (SERPOST) – Poczta tradycyjna – 100,00PLN

500 – 1,000 gr. (do 10 opakowań) Servicio Postal Internacional (SERPOST) – Poczta tradycyjna – 190,00PLN

1,000 – 2,000 gr. (do 20 opakowań) Servicio Postal Internacional (SERPOST) – Poczta tradycyjna – 300,00PLN

V. Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy). Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby trzecie wykorzystujące login użytkownika.

VI. Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. nr. 133 poz. 883). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

VII. Znaki towarowe i prawa autorskie

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie darnatury.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. W przepisach nieregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Darnatury.com zobowiązuje się do spełnienia wymogów celnych w Peru dotyczących eksportu zamawianych produktów, natomiast ewentualne uwagi ze strony Urzędu celnego po stronie polskiej nie leżą w gestii firmy.