REGULAMIN

   I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę com.
 2. Zarządcą serwisu jest firma Dar Natury.

 II. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę serwisu com.
 2. Zakupów w naszym serwisie mogą dokonywać osoby zarejestrowane jak również nie posiadające konta.
 3. W koszyku klient podaje dane wraz z adresem na jaki ma być dostarczony towar.
 4. Prawidłowo złożone zamówienie przesyłane jest na adres e-mail wskazany przez użytkownika w celu jego weryfikacji.
 5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 6. Wszystkie ceny na stronie com są cenami detalicznymi podanymi w złotych polskich (PLN).
 7. Zamieszczone na naszych stronach com ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 KC i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 KC. Ceny mogą ulec zmianie w każdej chwili (np. wskutek zmiany cen dostawców). Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
 8. Cena wyświetlana przy nazwie produktu nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru. Zatem na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena przesyłki.
 9. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych lub nieuczciwych zamiarów zamawiającego, sklep zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
 10. Udostępnione w sklepie zdjęcia produktów mają charakter wyłącznie poglądowy co oznacza że klient może otrzymać zamówiony produkt inaczej zapakowany od innego producenta.
 11. Z uwagi na dużą ilość zamówień oraz sezonowość niektórych produktów, mogą zdarzać się chwilowe braki w dostępności towarów. W przypadku niedostępności zamówionego towaru klient zostaje o tym poinformowany zanim zamówienie zostanie potwierdzone.
 12. Złożone zamówienie może być anulowane po przesłaniu pisemnej rezygnacji. Nie można anulować zamówień które zostały wysłane bądź klient został poinformowany o jego kompletności i gotowości do wysłania.

III. Czas realizacji i formy płatności

Natychmiast po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z informacją o sposobie płatności. Po wykonaniu przelewu należy przesłać  jego kopię w celu rozpoczęcia przygotowania zamówienia. Z uwagi na to, że produkty są wysyłane z Peru pocztą priorytetową trudno jest ustalić dokładny termin dostawy. Średnio trwa to około 3 tygodni. Po nadaniu przesyłki podamy nr nadania, który może posłużyć do lokalizacji przesyłki na stronie emonitoring.poczta-polska.pl.

IV. Koszty dostawy

Od 001 gr. do 100 gr.  ( 0.001 kg – 0.1 kg )             23    zl

Od 101 gr. do 250 gr.  ( 0.1 kg – 0.25 kg )               39   zl

Od 251 gr. do 500 gr.  (0.25 kg – 0.5 kg )                71   zl

Od 501 gr. do 1,000 gr.  (0.5 kg – 1 kg )                   125   zl

Od 1,001 gr. do 2,000 gr.  ( 1 kg – 2 kg )                  173   zl

Od 2,001 gr. do ,2500 gr.  ( 2 kg – 2.5 kg )              216   zl

Od 2,501 gr. do 3,000 gr. ( 2.5 kg – 3 kg )               236    zl

Od 3,001 gr. do 3,500 gr.  ( 3 kg – 3.5 kg )              255   zl

Od 3,501 gr. do 4,000 gr.  ( 3.5 kg – 4 kg )              276   zl

Od 4,001 gr. do 4,500 gr.  (4 kg – 4.5 kg )               288    zl

Od 4,501 gr. do 5,000 gr.    (4.5 kg – 5 kg)                315 zl

V. Odpowiedzialność

Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy). Firma nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane przez osoby trzecie wykorzystujące login użytkownika.

VI. Ochrona danych osobowych

Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. nr. 133 poz. 883). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

VII. Znaki towarowe i prawa autorskie

Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 2. W przepisach nieregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.